Syksyn luennot

25.9.2019

20.11. klo 12.30

LES

Syksyn luennot:

20.11.klo 12,30

Ikähelppi.  Lähihoitaja Päivi Halttu ja palveluohjaaja Pirjo Ivanoff:

Mitä tekee ja kuinka saa yhteyden? Minkälaisiin tukimuotoihin ikääntyneellä on oikeus ja mahdollisuus ja mitä pitää tehdä, jotta tuen saa.

Liitteet