Sääntöjen muuttaminen käsiteltiin Turun liittokokouksessa

3.11.2021

Säännöt /muutokset joihin pääset linkistä.